Bysykkelen.no
Norwegian

Navigasjon

Bysykkelen er utstyrt med et navigasjonssystem som hjelper deg å finne veien der du er, og som gir deg en bedre sykkelopplevelse ved å vise gode sykkelruter.

Du kan aktivere navigasjonssystemet fra hovedmenyen. Når det er gjort vil du se et kart på skjermen som viser din posisjon. I det nederste høyre hjørnet (grønt felt) ser du to knapper:

  • Skift visning – her kan du velge mellom kartvisning eller enkel visning
  • Søk – illustrert med et forstørrelsesglass

Hvis du velger ”søk” kan du søke på adresser, interessepunkter og velge predefinerte ruter.

 

(Kartet er under utvikling)


Å søke på interessepunkter

Denne databasen er kategorisert. Første skritt er å velge en kategori, og deretter vil sykkelen vise deg en rekke interessepunkter innen kategorien som du kan velge mellom. Alle stedene blir sortert etter avstand fra der du befinner deg.

Vil du lese mer om et interessepunkt og eventuelt starte navigasjon mot dette stedet, kan du klikke på knappen på høyre siden på skjermen.

 

(Kartet er under utvikling)