Bysykkelen.no
Norwegian

Elmotoren

Alle bysyklene er el-sykler som har en liten elektrisk hjelpemotor. Den gir deg det ekstra lille trøkket som får deg fremover. Hvis du vil øke eller redusere hjelpeeffekten fra motoren, klikker du på  det lille ”lynet” på venstre side av skjermen. Deretter velger du nivå og trykker OK.